Strongman er en idrett hvor det konkurreres om å være sterkest mulig. Til forskjell fra andre grener som styrkeløft og vektløfting hvor man konkurrerer i ulike øvelser er målet med de fleste Strongmann-konkurranser å gjennomføre en løype med ulike hindre og oppgaver hvor man må vise hvor sterk man her.

Øvelser i strongmann

Hvilke øvelser som praktiseres i de ulike Strongmann-konkurransene kan avhenge fra land til land, og forbund til forbund. Likevel er det en god del gjengangere som de fleste konkurranser vil inkludere. Blant disse finner man;

Farmers Walk

Her er det om å gjøre å løfte mest mulig og bære det over en lengst mulig distanse på kortest mulig tid. Navnet stammer fra da bønder og landbrukere var nødt til å bære utstyr og lignende på gården før traktor og andre hjelpemidler ble utbredt.

Hercules Hold

Inspirert av gresk mytologi og legenden om Herkules. Her skal utøverne støtte opp en søyle som holder på å velte over ende. Målet er å holde ut lengst mulig.

Dragning av kjøretøy

Kanskje den mest kjente øvelsen i Strongman og den man er mest vant til å se på TV. Utøverne skal trekke en bil eller et annet kjøretøy over en gitt distanse på kortest mulig tid. I de aller tøffeste konkurransene har det blitt konkurrert om å trekke både fly, lokomotiver og andre tunge kjøretøy.

Atlas Stones

I denne øvelsen skal utøverne løfte en rund stein og plassere den på en plattform. Det vanskelige i denne øvelsen er å få et godt grep på steinen slik at man klarer å løfte den høyt nok. Til forskjell fra en vektstang hvor man kan bruke hele grepet til å løfte kan man her kun bruke håndflatene.

Stone Carry

Stone Carry er en blanding av Atlas Stones og Farmers Walk og stammer fra Strongmann-miljøet på Island. For å vinne tittelen som Islands sterkeste, fullstarkur, var man nødt til å bære en spesiell type stein over en gitt distanse på kortest mulig tid.

Utøvere i Strongman

Strongman er en idrett som praktiseres i hele verden. Norge har ved flere anledninger hatt deltakere på høyt nivå i Strongman. Både Arild Haugen og Richard Skog er kjente nordmenn som har deltatt i internasjonale Strongman-konkurranser. Strongman-miljøet er veldig populært i USA, Polen, Island og Norge, og de fleste utøverne kommer fra et av disse landene.

Til forskjell fra andre styrkegrener er ikke Strongman delt opp i vekt og høydeklasser og derfor er de fleste Strongman-utøvere svært store. En utøver som skal forberede seg til konkurranse må spise så mye som 12.000 kalorier i løpet av en dag for å kompensere for den omfattende treningen.